Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi

İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı Kimdir?

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde bulunan "İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı" projesi, İstanbul'u uluslararası bir finans merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli olan altyapıyı oluşturmak için başlatılmıştır. Laboratuvar ile, portföy yönetimi, bireysel emeklilik, türev piyasalarına ilişkin gerekli veri platformu, simülasyon ve risk yönetimi altyapısının oluşturulması için gerekli olan fiyatlama ve risk yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi, Emeklilik Araştırmalar Merkezinin çalışmaları ile desteklenen yeni teknolojilerin emeklilik sektörüne kazandırılması hedeflenmiştir.

İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı Ne Yapar?

Özyeğin Üniversitesi İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı altında üç merkez faaliyet göstermektedir.

  • Bireysel Emeklilik Araştırmalar Merkezi
  • Finans Mühendisliği Merkezi
  • Gelişmekte olan Ülkeler Araştırma Merkezi

Bireysel Emeklilik Araştırmalar Merkezi: Emeklilik planları ve fonlarının yönetimi üzerine akademik araştırma yapan merkezin amacı, emeklilik araştırmalarına temel teşkil edecek veri ve araştırma tabanı oluşturmaktır. Bu merkezin başlıca araştırma konuları arasında; emeklilik fonu yönetimi ve performansı kapsamında mesleki ve kişisel emeklilik planları için "Aktif-Pasif" yönetimi, yatırım yönetimi ve performans takibi hizmetleri vermektir.

Ömür Boyu Varlık Dağılımı Endeksi Nedir?

Fibaemeklilik olarak Türkiye'de ilk kez, İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğiyle, varlıkların bir ömür boyu yönetilmesi konusunda hizmet veriyoruz.

Emeklilik fonlarımız portföy yönetimi şirketleri tarafından yönetilirken, İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı tarafından bilimsel verilerden oluşan çalışma ile Türkiye’ye özgü yaş dağılımı bazında kurulan modellerin sonuçlarına göre ortaya çıkan “Ömür Boyu Varlık Dağılımı Endeksi” ile müşterilerimizin yaşına ve risk algısına göre emekliliğe kalan süre zarfında hangi fon dağılımında olması gerektiği konusunda danışmanlık veriyor, öneride bulunuyoruz

Fibaemeklilik olarak, bu çalışma ile küçük birikimleri uzun vadede kabul edilebilir büyüklüklere çıkartmak için yol gösteriyor, sistemde var olan yılda 6 kez fon değiştirme hakkını en doğru şekilde kullanmaları için müşterilerimize doğru zamanda en doğru tavsiyeyi vermeyi hedefliyoruz.

Ömür Boyu Varlık Dağılımı Endeksi Yönetimi Nasıl Çalışır?

Piyasadaki hareketleri ve risk algısını hesaplayan matematiksel modeller sayesinde İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı ekibi tarafından dönemsel olarak hangi yatırım enstrümanının avantajlı olduğunu Fibaemeklilik ile paylaşılır.

Müşterilerin her hareketini yakından gözlemleyebilmek adına bir veri tabanı oluşturulur.

Müşterilerin bulunduğu yaş grupları, demografik bilgilerine ve hareket eğilimlerine göre risk algıları göz önünde bulundurularak oluşturulan veri tabanındaki her bir müşterinin hangi varlık dağılımının kendisine uygun olduğu belirlenir.

Piyasalardaki getiri potansiyeli ve volatilite beklentileri ölçülerek bu varlık dağılımına uygun olarak her müşterinin fon dağılımı belirlenir ve müşteriye öneri olarak sunulur.

“ Matematiksel Modellere Dayanır”

Ömür Boyu Varlık Dağılımı Yönetiminin Farkı Nedir?

Bireysel Emeklilik ürünü uzun vadeli bir birikim ürünüdür. Bu sebeple, fon dağılımı hem emekliliğe kalan süre, hem de emeklilik dönemindeki süre dikkate alınarak planlanmalıdır. Bu süre her kişinin yaşına göre farklılık göstermektedir.

10 -35 yıl vadeli bir ürün olan BES için araştırmalar gösteriyor ki; fon performansının getirisinin %80 i fonların münferit getirisinden çok, doğru fon dağılımının yapılmasından kaynaklanmaktadır.
” Ömür Boyu Varlık Dağılımı Yönetimi” ile hem emekliliğe kalan süre de hem de emeklilik döneminde doğru fon dağılımının seçilmesi hedeflenmektedir.

“Emeklilik Fon Performansının %80 nini Doğru Fon Dağılımı Belirler! ”